Porównanie trendów BTB w ​​różnych krajach cz. 2

Wprowadziliśmy szereg nowych mierników postępu w zakresie częstości, czasu trwania i nasilenia ograniczeń. Podczas gdy zapadalność i chorobowość odnoszą się do liczb bezwzględnych na poziomie obszaru, te nowe środki kładą większy nacisk w każdym obszarze na obciążenie chorobami na poziomie gospodarstwa, takie jak liczba zwierząt, które tracą, jak długo gospodarstwa są objęte ograniczeniami i ile … [Read more…]

Porównanie trendów BTB w ​​różnych krajach cz. 1

Wśród decydentów istnieje znaczne zainteresowanie porównaniem trendów BTB w ​​różnych krajach. Istotnie, informacje te są potrzebne, aby ułatwić krytyczną ocenę opcji politycznych dotyczących skutecznej kontroli i zwalczania. To badanie oraz wcześniejsza praca Abernethy’ego i wsp., są wyjątkowe, oferując przykład zharmonizowanego podejścia do pomiaru postępu w kierunku kontroli i zwalczania bTB w wielu krajach. Podejście to … [Read more…]